På GKEPS "bevarar och skyddar vi

Miljöskyddstjänster Gippsland och Victoria

GKEPS är en miljöskyddstjänst som arbetar för att skydda Gippsland och större Victorias fullt fungerande ekosystem från skador och bevara våra ursprungliga australiska miljöer. De tjänster vi erbjuder våra kunder är alla djupt präglade av våra vägledande ekologiska principer och bevarandeprinciper, och varje projekt genomförs med största omsorg för att säkerställa att vår närvaro och våra bevarandeinsatser har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi erbjuder ett brett utbud av miljöskyddstjänster i hela Gippsland och Victoria, men kärnan i vår omfattande och beprövade erfarenhet är förvaltning av känsliga markområden samt kontroll av invasiva arter som kan störa den känsliga ekologiska, biologiska eller kulturella balansen i ett område.

Om du vill veta mer kan du besöka våra tjänstesidor, mejla oss på gkeps@bigpond.com eller ringa oss på 0447 599 398.

Varför är miljöskyddstjänster nödvändiga?

Som art anser vi att människan har en etisk skyldighet att skydda vår miljö och bevara våra ekosystem. Hållbarhet kräver trots allt en mångfacetterad strategi, och även om insatser för att minska vår miljöpåverkan på global nivå är ovärderliga i den processen, så krävs också system för att skydda enskilda ekosystem och naturområden som annars direkt eller indirekt skulle kunna skadas av otaliga mänskliga faktorer.

Det ligger i den nuvarande generationens händer att mildra oåterkalleliga förändringar och samtidigt säkerställa hälsa, produktivitet och mångfald i vår miljö som den ser ut idag. På så sätt kan facklan ordspråkigt föras vidare till kommande generationer, som annars kanske inte skulle få chansen att uppleva dessa naturunderverk i sin nuvarande form utan miljöskyddstjänster i områden som Gippsland och Victoria. Du kan läsa mer om våra vägledande principer här .


Våra tjänster

De tjänster vi erbjuder våra kunder är alla djupt präglade av våra vägledande ekologiska principer och bevarandeprinciper.

banner image

Telefon

0447 599 398

Kontakta oss