Vegetationskompensation

Vegetationskompensation

En stor utmaning som vi står inför i dag är att lära oss ”värdets natur” när vi breddar vårt begrepp ”kapital” till att omfatta mänskligt, socialt och ekologiskt (naturligt) kapital. Genom att erkänna och försöka upprätthålla och förbättra dessa andra ”kapital” arbetar vi oss fram till hållbarhet. GKEPS förstår den moderna metodiken för miljöutvärdering och dess tillämpning som identifierar de värden som stöder nya mekanismer för att uppmuntra nya beslut inför mottagarna av naturkapital.

Contact us