Vegetasjon Offset Management

Vegetasjon Offset Management

En stor utfordring vi står overfor i dag er å lære «verdiens natur» når vi utvider begrepet «kapital» til å omfatte menneskelig, sosial og økologisk (naturlig) kapital. Ved å anerkjenne og søke å opprettholde og forbedre disse andre «hovedstedene», jobber vi oss mot bærekraft. GKEPS forstår den moderne metodikken for miljøevaluering og dens anvendelse som identifiserer verdiene som støtter nye mekanismer for å oppmuntre til nye beslutninger mot mottakerne av Natural Capital.

Contact us