Om oss

Tjenestene vi tilbyr for kunder er alle dypt informert av våre veiledende økologiske og bevaringsprinsipper.

Hos GKEPS er vi forpliktet til feltet bevaring og bærekraftig sensitiv arealforvaltning. Vi spesialiserer oss
i økologisk restaurering og rehabilitering ved å implementere praksis som bevarer, beskytter og som er gratis
til den økologiske integriteten til det omkringliggende miljøet.

GKEPS er et mobilt og selvstendig selskap, strukturert
å tydelig og konsist anvende prosesser som bidrar til
bevaring og restaurering av Australias økosystemer.
Vår tilnærming til håndtering av sensitive landområder er svært effektiv fordi vi proaktivt adresserer elementer som beskytter og forbedrer den økologiske integriteten til miljøet.

Vi tror at gjennom målrettede, resultatorienterte bevaringsoperasjoner med lav innvirkning, kan GKEPS effektivt levere bevaringsresultater for våre kunder og samfunnet som helhet, på en måte som lar alle dra nytte av og samtidig bevare og beskytte vår opprinnelige flora, fauna , og landskap.

Vårt arbeid er grundig, effektivt og gir kvalitetsbevaringsresultater. Vi tror ikke på «hurtige løsninger», men på å gjøre arbeidet vårt metodisk og forbli fokusert på å oppnå spesifikke resultater som er bærekraftige for å lede den økologiske utvinningen av et forringet område eller økosystem.

Våre verdier

Våre personlige verdier har en sterk innvirkning på vår hverdag. De definerer hvordan vi samhandler med hverandre, hva som motiverer oss, og hvordan vi tar hensyn og prioriterer ulike temaer. Disse verdiene gir opphav til forpliktelser, og derav spesielle standarder for atferd.

Disse verdiene gir opphav til forpliktelser, og derav spesielle standarder for atferd.

integrity

Vår integritet

Respekt er fortjent, det vet vi alle, men integritet, det handler mer om personen. Det kan sees i hvordan de opptrer ærlig, sannferdig, og æreskoden de lever etter. Vi respekterer alltid alt liv gjennom våre handlinger og ord.

Vi holder oss selv ansvarlige for de høyeste standardene fordi vi vet at handlingene våre alltid har en innvirkning. Vi er uforsonlige med middelmådighet.

Profesjonalitet

Vi ønsker å påvirke livskvaliteten til mennesker og lokalsamfunnene vi opererer i positivt. Vi skaper positiv effekt ved å inspirere mennesker gjennom eksempel og ved å bygge et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi er en mangfoldig gruppe mennesker, som støtter og utfordrer hverandre. Vi vet at for å føle deg inspirert, må du ha det grunnleggende på plass først. Du må kunne føle deg god og trygg på rollen din og jobben du gjør, samt finne mening i samspillet du har med andre. Små suksesser bygger selvtillit. Vi verdsetter ferdighetene, engasjementet og ansvarlige handlinger til hver person som er involvert i GKEPS.

Vi verdsetter forbindelsene vi deler fra å være observante og samhandle med miljøet. Vi verdsetter vår tilknytning til landskapet og samfunnet, og jobber kontinuerlig for å gjøre denne tilknytningen sterkere.

Medfølelse

Vi vet at ved å se på verden fra forskjellige perspektiver, kan vi kontinuerlig utvikle det vi gjør.

Vi er ambisiøse, men aldri hensynsløse.
Vi bryr oss, og selv de små bevegelsene betyr noe.

Forståelse

Vi verdsetter

Mangfold og inkludering

Hos GKEPS bygger begrepet mangfold på aktivering og respekt.

Vi vurderer aldri mangfold i form av enkel aksept; i stedet omfavner og feirer vi de ekstraordinære lagene av mangfold som finnes i hvert individ. Mangfold spiller en nøkkelrolle i å skape en positiv, varig og styrkende arbeidsplasskultur. Forskjellige team gir oss en rikere visjon og tilgang til et bredere spekter av meninger og synspunkter, som alle forbedrer vår kreativitet, kritiske tenkning og evne til innovasjon. Vi utøver nulltoleranse mot enhver form for trakassering og ekskludering, og vi er alltid oppmerksomme på eventuelle kulturelle forskjeller som følger med å jobbe i et flerkulturelt samfunn.

butterfly
diversity inclusion

Helse og sikkerhet

Å sikre sikkerheten og trivselen til våre ansatte, entreprenører og publikum er en nøkkelprioritet for oss. Vi fremmer aktivt en kultur med null skade og tror at sikkerhet er vårt felles ansvar. Helse og sikkerhet er en integrert del av vårt styringssystem. Vi oppmuntrer til sikkerhetsledelse på alle nivåer i organisasjonen. Vi oppfordrer også folk til å være proaktive og ta sitt ansvar på alvor, for å forebygge ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Vi erkjenner at det er vårt ansvar å sikre at sikkerheten aldri kompromitteres av våre handlinger. Vårt nøkkelprinsipp er «sikkerhet først». Vi legger stor vekt på å sikre at alle i GKEPS er effektivt opplært til å utføre sine oppgaver på en sikker måte. Når vi trener kroppen vår, må vi også trene sinnet vårt. Vi verdsetter mental flyt.

Å feire hverdagen

Vi er tilstede i hverdagens små øyeblikk.

Vi setter pris på de små tingene vi gjør, siden vi vet at de har stor innvirkning på oss og fremtiden vår. Vi er alltid klare til å dele en latter, men vet at også de stille notatene er meningsfulle. Vi tar oss tid til å feire innsatsen vi har lagt ned i oppgaven, og leksjonene vi har lært sammen.

Vi ser muligheter i enhver utfordring.

Har du flere spørsmål om våre tjenester?