GPS / GIS-datalogging og sortering

GPS / GIS-datalogging og sortering

Det er en sterk sammenheng mellom god rekognosering og vellykkede programmer for utryddelse av plante/dyr. GKEPS-personell kombinerer praktiske evner med teknologisk forståelse for å gi nøyaktige data som gjør det mulig for kunder å ta informerte beslutninger om ressursallokering som er mer effektiv, kostnadseffektiv og gir rettferdige valg for å rettferdiggjøre grunner for å ta passende miljøstyringsalternativer.

Contact us