Záznam a řazení dat GPS / GIS

Záznam a řazení dat GPS / GIS

Existuje silná korelace mezi dobrým průzkumem a úspěšnými programy eradikace škůdců rostlin/živočichů. Pracovníci GKEPS kombinují praktické schopnosti s technologickými znalostmi, aby poskytovali přesná data, která klientům umožňují činit informovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů, která je efektivnější, nákladově efektivnější a poskytuje spravedlivá rozhodnutí k ospravedlnění důvodů pro přijetí vhodných možností environmentálního managementu.

Contact us