Hospodaření s citlivými oblastmi

Hospodaření s citlivými oblastmi

GKEPS má rozsáhlé a osvědčené zkušenosti ve všech aspektech programů kontroly a eradikace škůdců rostlin a zvířat, které pokrývají mnoho různých provozních parametrů, od rozsáhlého potlačování zemědělských plevelů, vysoce detailního ošetření pobřežních zón, diskrétní kontroly městských škůdců a citlivých vegetačních společenstev.

GKEPS upřednostňuje přístup k ošetření škůdců rostlin a zvířat s nízkým dopadem. Integrovaná ochrana proti škůdcům (IPM) zahrnuje strategie, které zahrnují kulturní, biologické, fyzikální, genetické a chemické kontroly. GKEPS je flexibilní a schopný implementovat adaptivní strategie ochrany proti škůdcům a integrované strategie ochrany proti škůdcům.

Contact us