Følsom arealforvaltning

Følsom arealforvaltning

GKEPS har omfattende og dokumenteret erfaring inden for alle facetter af skadedyrsplante- og dyrebekæmpelses- og udryddelsesprogrammer, der dækker mange forskellige operationelle parametre, lige fra: bred ukrudtsbekæmpelse i landbruget, behandlinger med mange detaljer, diskret, skadedyrsbekæmpelse i byerne og følsomme vegetationssamfund.

GKEPS foretrækker en skånsom tilgang til behandling af skadegørere, planter og dyr. Integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM) består af strategier, der omfatter kulturel, biologisk, fysisk, genetisk og kemisk kontrol. GKEPS er fleksibel og i stand til at implementere adaptive skadedyrsbekæmpelsesstrategier og integrerede skadedyrsbekæmpelsesstrategier.

Contact us