Beheer van gevoelige landgebieden

Beheer van gevoelige landgebieden

GKEPS heeft uitgebreide en bewezen ervaring in alle facetten van bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s voor plaagplanten en -dieren die veel verschillende operationele parameters bestrijken, variërend van: grootschalige onderdrukking van landbouwonkruid, zeer gedetailleerde oeverzonebehandelingen, discrete, stedelijke bestrijding van plaagdieren en gevoelige vegetatiegemeenschappen.

GKEPS geeft de voorkeur aan een low-impact aanpak van de behandeling van plagen, planten en dieren. Integrated Pest Management (IPM) bestaat uit strategieën die culturele, biologische, fysische, genetische en chemische controles omvatten. GKEPS is flexibel en in staat om adaptieve plaagbestrijdingsstrategieën en geïntegreerde plaagbestrijdingsstrategieën te implementeren.

Contact us