Beheer van vegetatiecompensatie

Beheer van vegetatiecompensatie

Een grote uitdaging waar we vandaag de dag voor staan, is het leren van de ‘aard van waarde’ als we ons concept van ‘kapitaal’ verbreden om menselijk, sociaal en ecologisch (natuurlijk) kapitaal te omvatten. Door deze andere ‘kapitalen’ te erkennen en te proberen te behouden en te versterken, werken we aan duurzaamheid. GKEPS begrijpt de hedendaagse methodologie van milieu-evaluatie en de toepassing ervan die de waarden identificeert die nieuwe mechanismen ondersteunen om nieuwe beslissingen aan te moedigen waarmee de begunstigden van natuurlijk kapitaal worden geconfronteerd.

Contact us