Veģetācijas nobīdes pārvaldība

Veģetācijas nobīdes pārvaldība

Galvenais izaicinājums, ar ko mēs šodien saskaramies, ir “vērtības būtības” apgūšana, jo mēs paplašinām savu jēdzienu “kapitāls”, lai ietvertu cilvēku, sociālo un ekoloģisko (dabas) kapitālu. Atzīstot un cenšoties saglabāt un uzlabot šīs citas “galvaspilsētas”, mēs strādājam pie tā, lai panāktu ilgtspēju. GKEPS izprot mūsdienu vides novērtējuma metodoloģiju un tās pielietojumu, kas identificē vērtības, kas atbalsta jaunus mehānismus, lai veicinātu jaunu lēmumu pieņemšanu, ar kuriem saskaras dabas kapitāla saņēmēji.

Contact us