Kompenzační management vegetace

Kompenzační management vegetace

Hlavní výzvou, které dnes čelíme, je poznání „povahy hodnoty“, protože rozšiřujeme naše pojetí „kapitálu“ tak, aby zahrnovalo lidský, sociální a ekologický (přírodní) kapitál. Tím, že uznáváme a snažíme se udržovat a posilovat tato další „hlavní města“, se propracováváme k udržitelnosti. GKEPS rozumí současné metodologii environmentálního hodnocení a její aplikaci, která identifikuje hodnoty, které podporují nové mechanismy na podporu nových rozhodnutí, jimž čelí příjemci přírodního kapitálu.

Contact us