Forvaltning af vegetationsforskydning

Forvaltning af vegetationsforskydning

En stor udfordring, som vi står over for i dag, er at lære ‘værdiens natur’, når vi udvider vores begreb ‘kapital’ til at omfatte menneskelig, social og økologisk (naturlig) kapital. Ved at anerkende og søge at bevare og forbedre disse andre “hovedstæder” arbejder vi os frem mod bæredygtighed. GKEPS forstår den moderne metode til miljøevaluering og dens anvendelse, der identificerer de værdier, der understøtter nye mekanismer til at tilskynde til nye beslutninger, som modtagerne af naturkapital står over for.

Contact us