GPS / GIS datalogning og sortering

GPS / GIS datalogning og sortering

Der er en stærk sammenhæng mellem god rekognoscering og vellykkede skadedyrsplanter / udryddelsesprogrammer. GKEPS personale kombinerer praktiske evner med teknologisk forståelse for at levere nøjagtige data, der gør det muligt for kunderne at træffe informerede beslutninger om ressourceallokering, der er mere effektiv, omkostningseffektiv og giver retfærdige valg for at retfærdiggøre grunde til at træffe passende miljøstyringsmuligheder.

Contact us