Jutīga zemes platību apsaimniekošana

Jutīga zemes platību apsaimniekošana

GKEPS ir plaša un pierādīta pieredze visos kaitēkļu augu un dzīvnieku kontroles un izskaušanas programmu aspektos, aptverot daudzus dažādus darbības parametrus, sākot no: plaša mēroga lauksaimniecības nezāļu nomākšanas, augstas detalizācijas piekrastes zonu ārstēšanas, diskrētas, pilsētu kaitēkļu apkarošanas un jutīgām veģetācijas kopienām.

GKEPS dod priekšroku zemas ietekmes pieejai augu un dzīvnieku apstrādei ar kaitēkļiem. Integrētā augu aizsardzība (IAA) ietver stratēģijas, kas ietver kultūras, bioloģisko, fizisko, ģenētisko un ķīmisko kontroli. GKEPS ir elastīgs un spēj īstenot adaptīvas augu aizsardzības stratēģijas un integrētās augu aizsardzības stratēģijas.

Contact us