Förvaltning av känsliga markområden

Förvaltning av känsliga markområden

GKEPS har omfattande och beprövad erfarenhet av alla aspekter av kontroll och utrotning av skadedjur och djur som omfattar många olika operativa parametrar, allt från: bredskalig ogräsbekämpning inom jordbruket, detaljerade behandlingar av strandzoner, diskret kontroll av skadedjur i städer och känsliga vegetationssamhällen.

GKEPS förespråkar en strategi med låg miljöpåverkan för behandling av skadegörare och djur. Integrerat växtskydd (IPM) omfattar strategier som inkluderar kulturella, biologiska, fysiska, genetiska och kemiska kontroller. GKEPS är flexibelt och kan genomföra strategier för anpassat växtskydd och strategier för integrerat växtskydd.

Contact us