Sensitiv arealforvaltning

Sensitiv arealforvaltning

GKEPS har omfattende og velprøvd erfaring i alle fasetter av plante- og dyrekontroll- og utryddelsesprogrammer som dekker mange forskjellige driftsparametere, som spenner fra: viddemping av ugras i landbruket, behandlinger av høye detaljer ved strandsonene, diskret bekjempelse av urbane skadedyr og sensitiv vegetasjon. fellesskap.

GKEPS favoriserer en lav-effekt tilnærming til skadedyrbehandling av planter og dyr. Integrert skadedyrbekjempelse (IPM) består av strategier som inkluderer kulturell, biologisk, fysisk, genetisk og kjemisk kontroll. GKEPS er fleksibel og i stand til å implementere adaptive skadedyrbekjempelsesstrategier og integrerte skadedyrbekjempelsesstrategier.

Contact us